Fastighetsmarknaden

Under 2000-talet har nya investerare kommit in på marknaden, inte minst svenska och utländska fastighetsfonder. Dessa fokuserar i första hand på goda kassaflöden vilket gjort att såväl mindre orter som nya typer av fastigheter, t.ex. lager- och vårdfastigheter, också blivit intressanta investeringsobjekt. Den internationella finanskrisen 2008 gjorde att fastighetsmarknaden förändrades mycket kraftigt. Några större aktörer har hamnat på obestånd och tvingas sälja hela eller delar av sina fastighetsbestånd.

 

På några års sikt är det troligt att lokala och regionala aktörer kommer att återta rollen som de ledande ägarna av kommersiella fastigheter på mindre och medelstora orter. Att de fristående sparbankerna i stor utsträckning är opåverkade av den internationella finanskrisen är också en viktig faktor som verkar i denna riktning.

Intresseanmälan

Är du privatperson eller företag:  


Önskemål

Balkong
Hiss
Sofielund förbehåller sig rätten att inhämta nödvändiga kredit/personuppgifter angående sökanden.
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter *

(* = obligatoriska fält)
Typ av lägenhet/lokal: *

Storlek/antal rum: *
Max hyra (kr/mån):
Företagsnamn: *
Organisationsnummer: *
Branch:
Adress: *
Postnr: *
Ort: *
Kontaktperson: *
Telefon/mobilnr: *
E-post: *
Övriga önskemål/meddelande:
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter *

(* = obligatoriska fält)
Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB