Sofielunds historia

 

Gammalt vykort

 

 

 

Sofielunds Gård, f.d. St. Sundby, i Forssa socken, Villåttinge Härad, Flens kommun, donerades 1573 tillsammans med andra gods inom och utom socknen (Forssa) till Lars Wästgöte. Sofielund hörde då under Schedewij men blev på 1640-talet ett särskilt skattesäteri genom sammanslagning av ett antal hemman i Sundby by. En husgrund från 1400-talet är känd och 2006 konstaterades vid en arkeologisk undersökning att det finns en bo- och gravplats från yngre järnålder ca 1 km från huvudbyggnaden. I skogsområdet väster och norr om gårdsbebyggelsen ligger flera ensamliggande fyrsidiga runda stensättningar från äldre järnålder samt fem små gravfält från äldre och yngre järnålder. I norr mot Kyrksundet i sjön Uren finns en fornborg.

 

Namnet Sofielund fick gården 1777 efter den dåvarande ägarinnan (von Grippenschütz). En flygel härstammar från denna tid (1774) medan den andra flygeln (s.k. köksflygeln) och huvudbyggnaden uppfördes 1860 efter att en brand ödelagt dess företrädare.

 

Efter flera ägarbyten övertogs Sofielund 1851 av friherre Adelswärd på Stäringe. Adelswärds dotter Augusta gifte sig med friherre Claes Falkenberg och fick sex barn. Falkenberg arrenderade Sofielund och efter hustruns död 1881 gifte han  om sig 1883 med änkan på Schedewij. Hon hette Louise Löwen och var dotter till konsul Oscar Ekman i Göteborg. Hon fick Schedewij i lysningspresent av sin far 1872 då hon gifte sig med friherre Axel Löwen. Han avled 1876. Äktenskapet var barnlöst.

 

Oscar Ekman köpte Sofielund 1889 och efter dennes död ärvdes Sofielund av dottern, dvs. Louise Falkenberg. Louise Falkenberg fick inga egna barn som uppnådde vuxen ålder. Hon avled 1934 och då ärvdes Sofielund av styvdottern Emilie Falkenberg. Vid hennes död 1939 ärvdes Sofielund av hennes bror Gustaf Adolf Falkenberg.

 

Gustaf Adolf Falkenberg var ogift och avled 1955. Han hade testamenterat både Schedewij och Sofielund till sin brors dotterson Claes Gösta Palm, vars föräldrar då bodde i huvudbyggnaden på Sofielund. Han sålde Sofielund 1969 till fastighetsbolaget Hufvudstaden som 1989 sålde till nuvarande ägaren, Eva och Rolf Lydahl (AB Sofielunds Gård).

 

Av ekonomibyggnaderna är de äldsta, som ligger vid vägen längs sjön, sannolikt byggda i början av 1800-talet. Ladugården byggdes 1892 och byggdes till 1993 och 1997 i samband med att inredningen gjordes om till frigång med djupströbäddar. Djurbesättningen består av 80 moderdjur samt rekryteringsdjur, årskalvar och avelstjurar (Charolais). 2006 byggdes en maskinhall på 1.200 kvm som även innehåller ett modernt gårdsslakteri.

 

Längs sjön ligger även en smedja och ett mejeri som byggdes 1896 (?) och som ritats av samma arkitekt som ritat Riksdagshuset i Stockholm (Aron Johansson). Johansson var en fattig pojke från Göteborg som fick sin utbildning bekostad av bl.a. konsul Ekman. Mejeriverksamheten upphörde på 1930-talet och på 1940-talet gjordes bottenvåningen om till två lägenheter på 2 r.o.k. vardera. På övervåningen fanns ursprungligen rum för mejeripersonalen vid de två husgavlarna samt däremellan en oinredd vind som bl.a. använts av ambulerande bibliotek. Mejeriet totalrenoverats i början av 1990-talet och innehåller numera tre moderna lägenheter.

 

2008 renoverades huvudbyggnaden utvändigt och fasaden målades om med gammaldags linoljefärg. Även fönstren renoverades och återfick sitt ursprungliga utseende med spröjs. De inre glasrutorna byttes mot isolerglas. Oljeeldningen byttes mot en kombination av berg- och solvärme. Kök och matrum genomgick en omfattande renovering 2003. Flera sovrum i övervåningen har renoverats och bl.a. har de gamla golven tagits fram. I början av 1990-talet byggdes två nya duschrum och ett nytt sovrum i övervåningen.

 

Den ursprungliga flygelbyggnaden har genomgått en total inre ombyggnad under 2010 och 2011. 1700-talsflygeln är nu en toppmodern bostad men med gammal karaktär genom val av golvmaterial, färger, tapeter mm. Även yttertaket har renoverats med nya plåtbeslag och nytt underlag under det enkupiga lerteglet som tagits ner, rentvättats och återlagts. Denna byggnad liksom den andra flygeln och ytterligare två bostadshus värms numera genom bergvärme.

 

 

Önskemål

Balkong
Hiss
Sofielund förbehåller sig rätten att inhämta nödvändiga kredit/personuppgifter angående sökanden.
Vår behandling av dina personuppgifter

(* = obligatoriska fält)
Typ av lägenhet/lokal: *

Storlek/antal rum: *
Max hyra (kr/mån):
Företagsnamn: *
Organisationsnummer: *
Branch:
Adress: *
Postnr: *
Ort: *
Kontaktperson: *
Telefon/mobilnr: *
E-post: *
Övriga önskemål/meddelande:
Ange verifieringskod:


Vår behandling av dina personuppgifter

(* = obligatoriska fält)
Copyright © Sofielunds Gård 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB