Verksamheten

Sofielunds Gård ligger 15 km söder om Flen. Jordbruksfastigheten omfattar en areal på 600 ha varav ca 60 % utgör produktiv skogsmark. Gården drivs ekologiskt och är KRAV-godkänd. Huvudproduktionen är uppfödning av köttdjur av rasen Charolais. Vi arrangerar även jakter för betalande gäster. På gården finns 13 bostäder varav åtta för permanentboende och fem för fritidsboende. Ett av fritidshusen hyrs ut möblerat veckovis.

 

Djurbesättning

Djurhållningen på Sofielund har sedan många år tillbaka varit inriktad på uppfödning av köttdjur av rasen Charolais. Uppfödningen på Sofielund bedrivs långsiktigt och planerat, vilket innebär att vi har högt uppsatta mål vad gäller prestation och funktion för varje individ. Stor vikt fästs vid lynne och exteriör samt kalvnings- och slaktkroppsegenskaper. Besättningen är med i alla förekommande hälsoprogram och är leukos- och BVD-fri.

 

 De första Charolais-djuren köptes till gården 1976. Under årens gång har besättningen ökat i storlek och består i dag av ca 90 kalvande hondjur. En del av djuren säljs levande vid ca 6 månaders ålder för vidareuppfödning på andra gårdar. Övriga djur föds upp till slaktdjur eller för rekrytering till den egna besättningen. Köttet från dessa djur är av mycket hög kvalitet och finns att köpa som KRAV-märkt i välsorterade livsmedelsbutiker. Det levereras även till den egna restaurangen på systerbolaget Hotel Malmköping.

 

Rasen, som ursprungligen kommer från Frankrike, är starkt präglad av hög tillväxt och tunga slaktkroppar med högt slaktutbyte. Det är inte ovanligt med ettåriga tjurar med slaktvikt på 400 kg. Levande vikt på en vuxen tjur är 1200 - 1500 kg och på en vuxen ko 750 - 1000 kg.

 

Under vinterhalvåret vistas djuren i djurstallar i kall lösdrift med djupströbädd och skrapgång, vilket ger en trivsam miljö för såväl djur som djurskötare. Våra erfarenheter av lösdrift är mycket goda då djurens hälsa har förbättrats betydligt sedan systemet infördes på Sofielund för över 30 år sedan.

 

Kalvningssäsongen inleds redan vid årsskiftet och slutar i april, vilket innebär att alla kalvar är födda till betessäsongen i början av maj. Tidig kalvning har fördelar om man vill utnyttja betets kvalitet på försommaren då näringsinnehållet är som bäst. Betesmarkerna består till stor del av naturbeten som inom kort skulle växa igen och bli skog om vi inte hade hjälp av djuren, som med förtjusning äter buskar och sly.

 

 

Ring oss gärna för ytterligare information eller för ett besök på gården.

 

Kontaktperson: Arne Ahlström, 0730-534 001 eller 0157-720 20. info@sofielund.se

Önskemål

Balkong
Hiss
Sofielund förbehåller sig rätten att inhämta nödvändiga kredit/personuppgifter angående sökanden.
Vår behandling av dina personuppgifter

(* = obligatoriska fält)
Typ av lägenhet/lokal: *

Storlek/antal rum: *
Max hyra (kr/mån):
Företagsnamn: *
Organisationsnummer: *
Branch:
Adress: *
Postnr: *
Ort: *
Kontaktperson: *
Telefon/mobilnr: *
E-post: *
Övriga önskemål/meddelande:
Ange verifieringskod:


Vår behandling av dina personuppgifter

(* = obligatoriska fält)
Copyright © Sofielunds Gård 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB