Lediga lägenheter
Lediga lägenheter

Företagspark och lagerhotell
Företagspark och lagerhotell

Trygghetsboende
Trygghetsboende

Hotell
Hotell

 

Sofielund är en företagsgrupp med verksamhet i ”Sörmlands hjärta”. Vi äger och förvaltar ett fastighetsbestånd i Flen och Malmköping  som omfattar totalt 32.200 kvm uthyrningsbar yta. Därav är 17.200 kvm bostäder (250 lägenheter), 3.800 kvm kontor och butiker och 11.200 kvm hotell, industri och lager.

 

Vi äger och driver även jordbruksfastigheten Sofielunds Gård, som ligger ca 15 km söder om Flen och som gett namn till hela företagsgruppen. Sofielunds Gård omfattar en areal på 600 hektar varav ca 60 % utgör produktiv skogsmark. Gården drivs ekologiskt och huvudproduktionen är uppfödning av köttdjur av rasen Charolais. På gården finns 13 bostäder varav sex för permanentboende och sju för fritidsboende. Vi arrangerar även jakter för betalande gäster.

 

Företagsgruppen ägs sedan 1990 av familjen Lydahl som själva bor på Sofielunds Gård.

 

 

 

Följ oss på Facebook och Instagram !

#sofielundfastigheter                            

Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB