Om Sofielunds fastigheter

Sofielund är en företagsgrupp med verksamhet i ”Sörmlands hjärta”. Vi äger och förvaltar ett fastighetsbestånd i Flen och Malmköping som omfattar totalt 34 200 kvm uthyrningsbar yta. Därav är 17.200 kvm bostäder (250 lägenheter), 5.800 kvm kontor och butiker och 11.200 kvm hotell, industri och lager.

 

Vårt fastighetsbestånd

Ort Bostäder Lokaler
Flen    10.400 m2  11.400 m2
Malmköping    6.800 m2    3.700 m2
 

        

   
Totalt 17.200 m2 17.000 m2
Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB