SOPHANTERING

Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en bättre miljö. För det mesta är källsortering både enkel och lättsamt. Det handlar om att lära sig att tänka och göra på ett nytt sätt. Din insats är viktig!

 

Matavfall

Matavfallet slängs i den gröna påsen och läggs i containern för hushållssopor.

I påsen kan du slänga följande:

  • Matrester (tillagade och råa)
  • Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur
  • Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk
  • Pasta, ris och potatis
  • Ost och pålägg
  • Bröd, kex, kakor och godis
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
  • Hushållspapper med matrester

Du ska inte slänga tuggummi, aska och grillkol, tobak, fimpar och snus, jord, lera och sand, krukväxter och trädgårdsavfall, hundbajs, kattsand och kutterspån eller dammsugarpåsar i gröna påsen.

 

Läs mer på Sörmlands Vatten hemsida:

Hushållsavfall | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

 

Avfall för återvinning

Återvinningsplatsen finns i ditt närområde. Här lämnar du tidningar, förpackningar, papper, glas, metall, plast och batterier. Tydliga symboler talar om vad du slänger i vilken behållare. Tänk på att alla förpackningar ska rengöras innan de slängs.

Restavfall som blöjor, bindor, cigarettfimpar, glas- och plastföremål som inte är förpackningar, lägger du i en plastpåse och lämnar i containern med hushållssopor.

 

Farligt avfall och grovsopor

Allt som innehåller kvicksilver, tungmetaller, lacker, färger, rengöringsmedel etcetera liksom skrymmande avfall lämnas till kommunens återvinningscentral

 

 

 

 

 

Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB