Blir du störd? Gör så här:

 

RING 0157-720 20 VID STÖRNINGAR UNDER KONTORSTID OCH VID ”MINDRE” STÖRNINGAR

Blir du störd av t.ex. väldigt hög musik, högljudda personer eller annat under kontorstid ringvår växel 0157-720 20. Vi agerar då på störningen. Vi hanterar störningen utefter störningens karaktär.

 

RING 010-470 53 00 VID STÖRNINGAR EFTER KONTORSTID

Blir du störd på kvällar/nätter (mellan 22-06) av väldigt hög musik, högljudda personer eller annan störande situation så ring Störningsjouren på 010-470 53 00. Är det en konstaterad störning när Störningsjouren kommer till platsen får den ansvarige personen i normalfall betala kostnaden för utryckningen.

Vi skickar också ett varningsbrev till den som orsakar störningen med uppmaning om att vidta rättelse och informerar om att hyresavtalet kan komma att sägas upp. Vidtas inte rättelse utan störningarna fortsätter sägs hyreskontraktet upp enligt paragraf 42 och 46 i Hyreslagen.

 

RING 112 VID ALLVARLIGA OLYCKOR

Såsom brand, fysiskt våld, påkörning av bil.

Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med t.ex. slagsmål och misshandel bör du ringa 112 omedelbart. Det är viktigt att du ringer! Det kan innebära att du hjälper någon som råkar illa ut.

 

PRATA MED DIN STÖRANDE GRANNE

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man måste acceptera ljud från grannarna som hör till vardagen. Det kan vara allt från musik, lekande barn, tv-apparater och skratt. Hur dessa ljud uppfattas är individuellt, men det är viktigt att respektera sina grannar. Om det är något du tycker din granne gör som stör dig, börja gärna med att framföra detta till din granne. Det är inte alltid din granne vet om att de stör och att kommunicera brukar lösa det mesta.

Vill du inte kontakta din granne får du naturligtvis höra av dig till oss. Då kontaktar vi grannen.

Om störningen trots detta upprepas görs en grundlig utredning om orsaken till störningen. Den ansvarige personen får då en varning om att hyresavtalet sägs upp. Om en hyresgäst grovt eller vid upprepade tillfällen bryter mot våra regler har vi, för att skydda övriga hyresgäster mot störning, rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 46 och 46 i Hyreslagen.

Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB