Vår behandling av dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.


Vi har uppdaterat våra villkor i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR började gälla 2018-05-25 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).


De personuppgifter du lämnar till oss i din intresseanmälan/ansökan om bostad behandlar vi i den utsträckning vi behöver för att vi ska kunna bedöma om vi kan godkänna dig som hyresgäst. De personliga upplysningar vi frågar efter är bl.a. kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.


Vi frågar också efter personnummer för att kunna inhämta en kreditupplysning på dig.


Uppgifter som du lämnar till oss behandlas endast inom bostadsföretaget.


Dina personuppgifter sparas endast så länge du önskar stå kvar som bostadssökande hos oss.


Om din ansökan avslås tas uppgifterna bort. Har vi avslagit din ansökan p g a misskötsamhet i tidigare boende gallras uppgifterna först tre månader efter avslagsbeslutet.


Om du blir godkänd som hyresgäst hos oss sparas dina personuppgifter så länge hyresförhållandet pågår för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.


Vi kan behöva uppdatera dina personuppgifter under avtalstiden mot offentliga register. Detta för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig.


Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag, t ex bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag, ska kunna marknadsföra produkter som du kan ha nytta av i hyresförhållandet med oss.


Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras efter godkänd ansökan och under hyresförhållandet på en extern server inom EU och skyddas därmed av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.


Ansvarig för data

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Sofielund som består av systerföretagen AB Sofielunds Fastigheter, AB Sofielunds Gård och AB Sofielunds Företagsparker.


Här hittar du Dataskyddsförordningen

Om du vill ha mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa på Datainspektionens hemsida. Där hittar du en fullständig version av förordningen.

Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB